چه اتفاقاتی در ذهن فرد بعد از اعتیاد می افتد؟

زمان حدودی مطالعه ۲ دقیقه |آخرین بروزرسانی: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ |مقالات مفید برای درمان اعتیاد
وقتی که یک فرد معتاد میشود مواد را برای تجربه ی بهتر و حال خوب مصرف نمیکند، بلکه آن را مصرف میکند تا به حالت نرمال و عادی بازگردد. مطالعات تا اینجا نشان داده که پس از مدتی مصرف مواد فرد معتاد کم کم توانایی طبیعی خود را برای لذت بردن از زندگی از دست میدهد، و بعد از مدتی مصرف مواد باعث ازاد شدن مقدار بسیار کمی در مغز میشود. این به این معنی است که مرکز پاداش مغز کمتر و کمتر پذیرای لذت و شادی میشود، چه از مواد چه از منابع لذت بخش طبیعی روزانه مانند: ارتباط های عاطفی، گذراندن وقت با دوستان و خانواده و مواردی که در گذشته میتوانست لذت بیافریند و مغز کم کم هر دو را پس میزند. هر گاه مغز برای اولین بار موارد را تجربه میکند به مرور برای کارکرد طبیعی خود نیاز به میزانی مواد بیشتری نسبت به قبل دارد و این امر تا جایی میتواند ادامه پیدا کند که کلیت زندگی فرد از بین برود.

ترک اعتیاد: تجربه ای همراه با بدن درد

ترک هنگامی آغاز میشود که فرد برای مدتی مصرف داروی اعتیاد آور را به صورت فیزیکی کنار میگذارد، چه به علت کنار گذاشتن مواد از طرف خود فرد و چه به علت عدم دسترسی و عدم توانایی تهیه مواد. برای مدیریت درد در افراد معتاد به مواد، حتی اگر فرد معتاد نباشد، هنوز هم می تواند وابسته به دارو باشد و درد وابستگی به دارو را با خود حمل کند. کسی که در دوران ترک به سر میبرد حال مساعدی ندارد، و دچار افسردگی، دردجسمی، ناامیدی و خشم میشود. برای مشاوره در این مورد با مشاوران کمپ خصوصی آوای میعاد رهایی تماس بگیرید.

مغز معتاد عامل تغییر رفتار

مطالعاتی که روی تصویری برداری از مغز افراد معتاد انجام شده است نشان میدهد که تغییرات فیزیکی در قسمت های خاصی از مغز به وجود می آید که بیشتر مربوط به قضاوت، تصمیم گیری، یادگیری و حافظه و کنترل رفتار حاصل میشود. دانشمندان بر این باورند که این تغییرات نحوه عملکرد مغز را تغییر می دهد و ممکن است به توضیح رفتارهای اجباری و مخرب اعتیاد کمک کند. به عنوان مثال یک دانش آموز موفق ممکن است با افت شدید تحصیلی روبرو شود. یک فرد اجتماعی حیرت انگیز ممکن است ارتباطات خود را ناگهان قطع کند. یک خواهر قابل اعتماد ممکن است دزدی یا دروغگویی را شروع کند. تغییرات رفتاری به طور مستقیم با تغییر مغز فردمصرف کننده ارتباط دارد. 

‌مطالب مرتبط