شهریور ۲۲, ۱۳۹۵

کمپ ترک اعتیاد: تفاوت رفتاری معتاد

کمپ ترک اعتیاد: تفاوت رفتاری معتاد کمپ ترک اعتیاد تهران       فرد معتاد از لحاظ رفتاری متفاوت با دیگر افراد جامعه می شود. پرخاشگری بیشتر ، تمایل به تنهایی ، منزوی شدن و دیگر ناهنجاری ها که به واسط اعتیاد در فرد ایجاد می گردد که حتی فرد معتاد از جامعه ، جمع دوستان و یا خانواده خود ترد شود.     کمپ ترک اعتیاد     کمپ ترک اعتیاد به فرد معتاد کمک می کند که اصلاحات رفتاری خود را انجام دهد و با دیگر افراد به حس دوستی و مصاحبت بیشتر بپردازد تا اماده پذیر از […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۵

کمپ ترک اعتیاد:با وزش باد خم شو

 با وزش باد خم شو کمپ ترک  اعتیاد کمپ ترک اعتیاد:با وزش باد خم شو   مشکلات همواره برای تمامی افراد پیش خواهد آمد و فردی را نخواهید پیدا کرد که هیچ مشکلی پیش رو نداشته باشد. تمامی افراد با دغدغه ها و مشکلاتی رو به رو هستند حال برخی افراد سطح مشکلاتشان کمتر و قابل حل تر می باشد و برخی افراد با مشکلات و سختی بیشتر همراه هستند. اما در هر دو حالت فرد با تلاش و تصمیم گیری درست خود می تواند از پس مشکلات برآید. گاها بیان می شود که مشکلات سبب شده که فرد به […]
شهریور ۱۷, ۱۳۹۵

کمپ ترک اعتیاد:نافرمانی

کمپ ترک اعتیاد:نافرمانی     گاها افراد به واسط نافرمانی و عدم پذیرش حرف دیگران به تشدید اعتیاد خود اقدام می کنند. اما وقت آن رسیده است که فرد معتاد به درستی حرف دیگران برسد و به اطاعت از حرف انها اقدام نماید. فرد معتاد بهتر است در خصوص نصیحت هایی که دیگران و خانواده به او می کنند فکر کند و در خصوص راستی و درستی حرف آنها تفکر کند.
شهریور ۱۶, ۱۳۹۵

کمپ ترک اعتیاد:رنجش و بخشش

کمپ ترک اعتیاد:رنجش و بخشش     فرد معتاد پیش از این با رنجش هایی به دلیل اعتیاد خود رو به رو بوده است اما حال زمان آن رسدیه است که به این رنجش های خود پایان دهد و به واسط پاکی خود و سلامت به آرامش رسد. احساس حقیر بودن ، وابسته بودن به مواد بسیار رنج آور است و نیز نگاه هایی که جامعه و نیز افراد به فرد معتاد دارند تمامی با رنجش هایی برای فرد معتاد خواهد بود که به واسط ترک اعتیاد و مراجعه به کمپ ترک اعتیاد می تواند تمامی دردهای خود را به […]
شهریور ۱۳, ۱۳۹۵

کمپ ترک اعتیاد:نشان دادن فروتنی از طریق گمنامی

کمپ ترک اعتیاد:نشان دادن فروتنی از طریق گمنامی       ترک اعتیاد نیاز به پاک نمودن خود از خصایای زشت و نادرستی که پیش از این فرد معتاد داتشه است نیز می باشد. ضعف اعتماد به نفس ، اراده کم ، احساس حقیر بودن ، دروغ گویی و دیگر خصیصه های نادرست مواردی هستند که در معتاد شکل می گیرد. اما در زمان ترک اعتیاد فرد معتاد خود را از تمام این اخلاق های نادرست پاک می نماید و اعتماد به نفس ، پاکی ، فروتنی ، راست گویی و غیره را در خود تقویت می نماید.
شهریور ۹, ۱۳۹۵

کمپ ترک اعتیاد:عمل خوب و احساس خوب

کمپ ترک اعتیاد:عمل خوب و احساس خوب     انسان همواره از کارهای خوبی که انجام میدهد حس خوب و احساس خوبی را خواهد گرفت. ترک اعتیاد نیز عمل خوبی می باشد که حس خوبی را به فرد معتاد خواهد داد. ترک اعتیاد نیاز به اراده ، اعتماد به نفس دارد و زمانی که ترک اعتیاد را انجام داده است پس از تمامی این مواد توانسته است موفق شود. کمپ ترک اعتیاد در این مسیر روشن و عمل خوب در کنار شما می باشد و مشوقی برای راه پر التحاب شما خواهد بود.