مدیر سایت
اسفند 8, 1394

آشنایی با اکستازی‌ یا MDMA(قرص m) یا مخدر مالی

آشنایی با اکستازی‌، MDMA، قرص m و مخدر مالی   اکستازی یا قرص m نامی ‌خیابانی برای مدلی از MDMA یا 3،4 متیلن‌دی‌اکسیدمتاآمفتامین می‌باشد. که  یک داروی غیرقانونی […]
اسفند 6, 1394

نکاتی ضروری برای موفقیت در درمان اعتیاد

چنانچه می خواهید در ترک و درمان اعتیاد خود یا نزدیکان خود موفق باشید ، رعایت موارد زیر ضروری است؛ در غیر این صورت احتمال بازگشت […]