آوای میعاد رهایی

شهریور ۱۷, ۱۳۹۵
1 (48)

کمپ ترک اعتیاد:نافرمانی

کمپ ترک اعتیاد:نافرمانی     گاها افراد به واسط نافرمانی و عدم پذیرش حرف دیگران به تشدید اعتیاد خود اقدام می کنند. اما وقت آن رسیده است که فرد معتاد به درستی حرف دیگران برسد و به اطاعت از حرف انها اقدام نماید. فرد معتاد بهتر است در خصوص نصیحت هایی که دیگران و خانواده به او می کنند فکر کند و در خصوص راستی و درستی حرف آنها تفکر کند.
شهریور ۱۶, ۱۳۹۵
Consoling hands

کمپ ترک اعتیاد:رنجش و بخشش

کمپ ترک اعتیاد:رنجش و بخشش     فرد معتاد پیش از این با رنجش هایی به دلیل اعتیاد خود رو به رو بوده است اما حال زمان آن رسدیه است که به این رنجش های خود پایان دهد و به واسط پاکی خود و سلامت به آرامش رسد. احساس حقیر بودن ، وابسته بودن به مواد بسیار رنج آور است و نیز نگاه هایی که جامعه و نیز افراد به فرد معتاد دارند تمامی با رنجش هایی برای فرد معتاد خواهد بود که به واسط ترک اعتیاد و مراجعه به کمپ ترک اعتیاد می تواند تمامی دردهای خود را به […]
شهریور ۱۳, ۱۳۹۵
lao

کمپ ترک اعتیاد:نشان دادن فروتنی از طریق گمنامی

کمپ ترک اعتیاد:نشان دادن فروتنی از طریق گمنامی       ترک اعتیاد نیاز به پاک نمودن خود از خصایای زشت و نادرستی که پیش از این فرد معتاد داتشه است نیز می باشد. ضعف اعتماد به نفس ، اراده کم ، احساس حقیر بودن ، دروغ گویی و دیگر خصیصه های نادرست مواردی هستند که در معتاد شکل می گیرد. اما در زمان ترک اعتیاد فرد معتاد خود را از تمام این اخلاق های نادرست پاک می نماید و اعتماد به نفس ، پاکی ، فروتنی ، راست گویی و غیره را در خود تقویت می نماید.
شهریور ۱۱, ۱۳۹۵
ds

کمپ ترک اعتیاد: نیروی برتر

کمپ ترک اعتیاد: نیروی برتر       ترک اعتیاد نیاز به نیرو و اراده قوی دارد تا بتواند از پس دشواری های روحی و جسمی که در این مسیر ترک اعتیاد با آن روبه رو می شود برآید. کمپ ترک اعتیاد به واسط راهنمایی ها ، مددجویی ها و نیز اطلاعاتی که در اختیار شما قرار می دهد مسیر روشن آینده را برایتان به تصویر می کشاند و همین موجب نیرو و نیز انگیزه گرفتن شما خواهد شد.
شهریور ۹, ۱۳۹۵
1 (50)

کمپ ترک اعتیاد:عمل خوب و احساس خوب

کمپ ترک اعتیاد:عمل خوب و احساس خوب     انسان همواره از کارهای خوبی که انجام میدهد حس خوب و احساس خوبی را خواهد گرفت. ترک اعتیاد نیز عمل خوبی می باشد که حس خوبی را به فرد معتاد خواهد داد. ترک اعتیاد نیاز به اراده ، اعتماد به نفس دارد و زمانی که ترک اعتیاد را انجام داده است پس از تمامی این مواد توانسته است موفق شود. کمپ ترک اعتیاد در این مسیر روشن و عمل خوب در کنار شما می باشد و مشوقی برای راه پر التحاب شما خواهد بود.
شهریور ۷, ۱۳۹۵
keep_going-wallpaper-1920x1080

کمپ ترک اعتیاد:به عقب نگاه نکن

کمپ ترک اعتیاد:به عقب نگاه نکن   گاها نگاه کردن به گذشته و اتفاقات ناخوشایند و نیز اشتباهاتی که افراد انجام داده اند موجب ناراحتی و نیز ناامیدی می شود. اما باید این جمله را بگوییم که به عقب نگاه نکنید و به آینده روشنی که در پیش رو دارید نگاه بیندازید. فرد معتاد نیز به واسط اشتباهات خود در گذشته به دام اعتیاد افتاده است پس بهتر است به گذشته و اتفاقات ناخوشایند و نیز اشتباهات خود نگاه نکند بلکه از انها درس عبرت بگیرید . کمپ ترک اعتیاد به شما اینده روشنی که در پیش رو دارید را […]