آوای میعاد رهایی

مهر ۱۰, ۱۳۹۵
13

کمپ ترک اعتیاد:حفظ ایمان

حفظ ایمان در دوره ترک اعتیاد کمپ ترک اعتیاد     ایمان و نیروی قلبی که خدا با شماست و خدا در همه حال به شما کمک می کند می تواند انگیزه و اراده بسیار عالی در فرد معتاد ایجاد نماید و همین اراده موجب رهایی فرد از دام اعتیاد می شود.   ترک اعتیاد و به یاد داشتن خدا   اینکه انسان به نیروی عظیمی کمک گیری نماید و بداند قدرتی بزرگ از او پشتیبانی می کند می تواند امید و انگیزه بسیاری دهد. در دوره ترک اعتیاد همواره یادآوری می شود که یاد خدا را از دل های […]
مهر ۵, ۱۳۹۵
dac430d0-6dca-48f3-8857-dc476466303b

کمپ ترک اعتیاد:پشتیبانی صحیح

پشتیبانی صحیح در دوره ترک اعتیاد کمپ ترک اعتیاد     در دوره ترک اعتیاد می بایست پشتیبانی صحیح و درستی از فرد معتاد اجرا گردد. در واقع این تفکر که اطرافیان معتاد نگران حال او هستند و برای ترک اعتیاد او دعا می کنند می تواند دلگرمی برای فرد معتاد شود. احساس تنهایی و اینکه کسی نگران حال فرد معتاد نیست می تواند موجب شود که فرد بیشتر به سمت اعتیاد خود رود. پس در دوره ترک اعتیاد و در زمانی که در کمپ ترک اعتیاد هست می بایست اطرافیان معتاد با او همراهی کنند و محبت خود را […]
مهر ۱, ۱۳۹۵
hear

کمپ ترک اعتیاد:رویارویی با شایعه پراکنی

کمپ ترک اعتیاد:رویارویی با شایعه پراکنی     تفکر مردم در خصوص فرد معتاد و نیز بی احترامی هایی که به دلیل اعتیادش فرد معتاد متحمل می شود بسیار برایش ازرده کننده می باشد. شایعه ها و بی احترامی ها از دلیل عمده ای می باشد که افراد معتاد برای رهایی به سمت کمپ ترک اعتیاد رو می آورند.     احترام در کمپ ترک اعتیاد   در کمپ ترک اعتیاد به فرد با احترام و مهربانی رفتار می گردد و این تضاد بین رفتار جامعه با رفتاری که با فرد معتاد در کمپ می شود می تواند به فرد معتاد […]
شهریور ۲۸, ۱۳۹۵
spcom-2

کمپ ترک اعتیاد:مصاحبت

کمپ ترک اعتیاد:مصاحبت     کمپ ترک اعتیاد آوای میعاد رهایی       حس دوستی ، مصاحبت ، دلگرمی از جمله عوامل اثرگذاری در ترک اعتیاد خواهد بود. اعتیاد بیشتر یک مشکل روحی می باشد و با دلگرمی و حس مصاحبت و دوستی که در کمپ ترک اعتیاد رفتار می شود و نی اطرافیان معتاد با او دارند می تواند منجر گردد که فرد معتاد برای برگشت پاک خود به چامعه تلاش بیشتر نماید تا این دلگرمی و مصاحبت را در جامعه نیز ببیند.  
شهریور ۲۴, ۱۳۹۵
space-wallpaper-4-1024x640

کمپ ترک اعتیاد:پر کردن خلأ

کمپ ترک اعتیاد:پر کردن خلأ کمپ ترک اعتیاد آوای میعاد رهایی حس خلاء و تنهایی و مشکلات از دلایلی می باشد که افراد به سمت اعتیاد رو می آورند. حس بازنده بودن و شکست از جمله دلایل اعتیاد می باشد. در کمپ ترک اعتیاد با مشاوره هایی که می شود خواهیم گفت که تمامی افراد در زندگی شکست ها و تنهایی های داشته اند . اما هر شکست می تواند پرشی برای موفقیت های بیشتر باشد     کمپ ترک اعتیاد در تهران کمپ ترک اعتیاد خصوصی
شهریور ۲۲, ۱۳۹۵
1-48

کمپ ترک اعتیاد: تفاوت رفتاری معتاد

کمپ ترک اعتیاد: تفاوت رفتاری معتاد کمپ ترک اعتیاد تهران       فرد معتاد از لحاظ رفتاری متفاوت با دیگر افراد جامعه می شود. پرخاشگری بیشتر ، تمایل به تنهایی ، منزوی شدن و دیگر ناهنجاری ها که به واسط اعتیاد در فرد ایجاد می گردد که حتی فرد معتاد از جامعه ، جمع دوستان و یا خانواده خود ترد شود.     کمپ ترک اعتیاد     کمپ ترک اعتیاد به فرد معتاد کمک می کند که اصلاحات رفتاری خود را انجام دهد و با دیگر افراد به حس دوستی و مصاحبت بیشتر بپردازد تا اماده پذیر از […]