وبلاگ

کمپ ترک تریاک


کمپ ترک تریاک

کمپ ترک تریاک برای رهایی معتادانی که مصرف تریاک را می خواهند ترک نمایند در دوره زمانی یک ماه و یا بیشتر می باشد. کمپ ترک اعتیاد اوای میعاد رهایی در محیط خود تمامی امکانات رفاهی را برای شما فراهم می آورد. ترک تریاک و یا ترک مرفین از بدن همراه با درد می باشد. تریاک اعصاب را مورد تسخیر قرار می دهد. در ابتدای مصرف تریاک حالت سرخوشی دست می دهد اما با گذشت زمان و استفاده مکرر از تریاک به استفاده بیشتر از تریاک رو می آورند که در صورت استفاده نکردن از تریاک حالت خماری ایجاد می گردد که دردآور می باشد زیرا که تریاک حس درد را به دلیل وجود فرمین در بدن رفع می کند و زمانی که استفاده نشود احساس درد آغاز می گردد. در واقع پس از مدتی فرد معتاد تنها تریاک را برای اینکه احساس درد نداشته باشد استفاده می کند.

کمپ ترک تریاک خصوصی

کمپ ترک تریاک اوای میعاد به صورت خصوصی اماده پذیرش معتادان می باشد. در مدت زمان ترک تریاک ما در کنار شما هستیم و با مصرف مسکن هایی این درد را برای شما کاهش خواهیم داد. علاوه بر این با جلسات مشاوره شما را برای دیده روشن از ضررهایی که مواد بر زندگی فردی   اجتماعی شما خواهد اورد باز خواهیم نمود.
اندکی صبر نمایید...