وبلاگ

کمپ ترک اعتیاد تهرانکمپ ترک اعتیاد محیطی است که در جهت رهایی افراد از اعتیاد به مواد مختلف مانند تریاک ، هروئین ، شیشه ، حشیش و دیگر مواد کمک می نماید. کمپ بسته به نوع ماده اعتیادآوری که فرد مصرف می کند دوره زمانی را تعیین می کند و در این مدت به فرد با آموزش ها و آگهی هایی که در خصوص استفاده از مواد مختلف و اختلال ها و عوارضی که در جسم و روح فرد ایجاد می کند در جهت پاک شدن و خارج شدن اثر مواد در فرد معتاد کمک می کند و در این بازده زمانی در کنار فرد معتاد هستند که در این مسیر انگیزه و اراده را دهد. قرارگیری در محیطی که دیگر افراد نیز برای ترک از این مواد به کمپ مراجعه کرده اند می تواند دلگرمی برای معتاد باشد.  

کمپ ترک اعتیاد در تهران

  کمپ ترک اعتیاد در تهران و نیز در دیگر شهرستان ها موجود می باشد که گنجایش های مختلفی برای پذیرش دارد. در کمپ ترک اعتیاد بسته به نوع ماده اعتیادآوری که فرد استفاده می کند درمان و روش درمانی را استفاده می نمایند. هر ماده اعتیادآور طی دوره زمانی اثراتش از بدن پاک می گردد و پس از گذرانده شدن این مدت زمان می توان اطمینان حاصل نمود که فرد با پاکی و سلامت وارد جامعه می گردد و پس از این دلگرمی خانواده می تواند کمک نماید تا دیگر سمت هیچ ماده اعتیادآوری نرود. ریشه استفاده از مواد اعتیادآور و گرایش به سمت اعتیاد اغلب از بی مهری و ناامیدی فردی می باشد و این تفکر که مواد می تواند این ناامیدی و مشکلات را حل نماید تا دیگر در این خصوص فکر نکند موجب استفاده از مواد اعتیاد اور می گردد. کمپ ترک اعتیاد این اطمینان را حاصل می کند که فرد در مدت یک ماه و یا بیشتر هیچ ماده اعتیادآوری را مصرف نمی کند.
اندکی صبر نمایید...