وبلاگ

کمپ ترک اعتیادزمانهایی پیش میاد برای فرار از حال بد خودمون، از احساس تنهایی مون، از مشکلی که باهاش روبرو شدیم، از شرایطی که به اجبار توش گرفتار هستیم، از اضطراب و نگرانی مفرط و بیمارگونه مون،....

معتاد می شیم

اعتیاد لزوما به مواد مخدر نیست
اعتیاد به خوردن
اعتیاد به گوشی تلفن
اعتیاد به شبکه های اجتماعی
اعتیاد به تخیل
و....

اعتیادهای ما می تونه حالت مثبت داشته باشه مثل:
اعتیاد به شغل و کار
اعتیاد به درس و مطالعه
اعتیاد به تفریح و لذت صرف

وقتی در یکی از جنبه های زندگیمون داریم افراط می کنیم (تحت شرایط خاص رو نمی‌گم) باید دفت کنیم تو زندگی داریم از چه چیزی فرار می‌کنیم...

اندکی صبر نمایید...