وبلاگ

کمپ ترک اعتیاد و اقدامات اجراییکمپ ترک اعتیاد و اقدامات اجرایی     در کمپ ترک اعتیاد چه پروسه و اقداماتی انجام می گیرد؟ مددجویان در کمپ ترک اعتیاد چگونه به کمک افراد معتاد می شتابند و در  این مسیر چه گام هایی را اجرا می نمایند. اعتیاد به عنوان بلای خانمان سوز اجرا برای ترک اعتیاد را ضروری می سازد. پس از دوره ترک اعتیاد افراد برای زندگی سالم در جامع خود را اماده می نماید.      

کمپ ترک اعتیاد و کمک رسانی

  اعتیاد در ابعاد جسمی و روحی به معتاد آسیب می رساند و برای ترک اعتیاد نیاز به تحولات در ذهن و فکر معتاد نیاز می گردد که مددجویان در کمپ ترک اعتیاد با اطلاع رسانی و دادن بینش در خصوص آسیب هایی که اعتیاد می رساند می تواند جهت گیری برای ترک اعتیاد ایجاد نماید و موجب شود که فرد با عزمی راسخ تر در خصوص ترک اعتیاد اقدام نماید. ترک شیشه ، ترک تریاک ، ترک حشیش و غیره تمامی با خارج نمودن سم در یک دوره انجام می گیرد. کمپ های ترک اعتیاد در مناطق مختلف تهران و نیز شهرستان ها فعالیت می کنند که اغلب از روش های درمانی یکسانی استفاده می کنند و امکانات رفاهی را برای معتادین فراهم می آورند تا در آرامش محیطی به ترک اعتیاد اقدام نمایند. اعتیاد تغییرات روحی را در اخلاقیات معتاد نیز ایجاد می کند و پرخاشگری ، اشفتگی ، اضطراب ، انزوا مواردی هستند که در خلقیات فرد معتاد ایجاد می شود و همین امر او را از دیگران جدا می کند و گاها موجب می شود که اطرافیان معتاد او را ترک کنند.
اندکی صبر نمایید...