پله هایی که به لغزش ختم میشود(کمپ ترک اعتیاد آوای میعاد رهایی)

کمپ ترک اعتیاد آوای میعاد رهایی

کمپ ترک اعتیاد آوای میعاد رهایی

این مطالب توسط متخصصین کمپ ترک اعتیاد آوای میعاد رهایی تهیه شده است

میشود مرحله دارد
‎۱-خیال پردازی و ارمانی فکر کردن
‎۲-فراموشی
‎۳-ناصادقی
‎۴-دستاویزها
‎۵-بیتفاوتی نسبت به جلسات
‎۶-رنجش های (غیر منطقی )
‎۷-تسلیم اصول نشدن
‎۸-نیامدن به جلسات
‎۹-غرور
‎۱۰-توقع بیجا داشتن از دیگران
‎۱۱-نداشتن راهنما
‎۱۲-خود ازاری
‎۱۳-کمبود ایمان
‎۱۴-عدم‌ اقرار صادقانه
‎۱۵-عصبانیت,خشم
‎۱۶-غفلت,رکود
‎۱۷-خود بزرگ بینی
‎۱۸-نپذیرفتن اصول برنامه
‎۱۹-در تنهای قرار گرفتن
‎۲۰-تاکید به سن پاکی
‎۲۱-عدم‌ خویشتن پذیری
‎۲۲-عدم‌ قبول سه جنبه بیماری
‎۲۳-نداشتن عملکرد
‎۲۴-ترس و عدم‌ اطمینان از اینکه قادر نخواهم بود پاکی خود را حفظ کنم
‎۲۵-سعی در نشان دادن پاکی خود به دیگران
‎۲۶-اظهار نظر ودخالت در مورد کیفیت باز یابی دیگران
‎۲۷-رفتارهای افراطی
‎۲۸-عدم‌ انعتاف و رابطه با دیگران
‎۲۹-عکسلعمل های لحظه ای
‎۳۰-انزوا طلبی
‎۳۱-دید تونلی
‎۳۲-احساس در ماندگی,کمک نگرفتن از دیگران
‎۳۳-بلا تکلیفی و نداشتن هدف,خارج شدن از بهبودی شخص ودر گیر خدمت,رهجو شدن
‎فکر اینکه می توانم کنترلی مصرف کنم,از دست دادن اعتماد به نفس وخود باوری

‎قطع برنامه بهبودی = مصرف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *