وبلاگ

نظم و ترک اعتیاد


نظم و ترک اعتیاد

نظم و ترک اعتیاد

نظم دادن به کارها در افراد معتاد می تواند انگیزه ای برای رهایی از اعتیاد برای آنها تلقی شود. کارهایی که همه روزه انجام میدهید را بررسی کنید. روالی که در زندگی خود طی می نمایید را مورد بررسی قرار دهید. ایا آینده روشنی را برای خود تصویر می نمایید. اگر نه که به فکر تغییر برنامه کاری خود برآیید. در واقع در افراد معتاد بهتر است در کنار ترک اعتیاد ، تغییر در برنامه زندگی خود را نیز ایجاد کنند. بیکاری ، کارهای خلاف ، رفتارهای غلط تمامی مواردی هستند که به دامن زدن به اعتیاد تشویق می نمایند.  

برنامه ریزی برای افراد معتاد

  بهتر است همین حالا روال زندگی خود را مورد بررسی قرار دهید. همین حالا روی برگه کاغذی آینده ای که می خواهید بدان برسید را بنویسید و پس از آن برنامه زندگی را بدین هدف خود تنظیم نمایید. برنامه های زندگی و برنامه های کاری خود را تغییر دهید. اغلب بیکاری و بدبختی به اعتیاد بیشتر افراد دامن می زند پس با گرفتن یک کار خود ، تغییر دوستان ، رفت و آمد با افراد موفق، تمامی می توانند به رهایی شما از دام اعتیاد کمک نماید. نظم در زندگی و ترسیم آینده خوب برای افراد معتاد می تواند بهترین انگیزه و عامل برای گرفتن اراده خواهد بود.

✅ «بر نظم دادن به کار خود تأکید می کنیم، زیرا این کار موجب آسایش ما می شود.»

نظم و ترک اعتیاد و تمرکز بر آنچه دیگران انجام می دهند، می تواند ما را برای مدت کوتاهی از اجبار به بررسی خودمان رها سازد. اما یکی از جنبه های موفقیت ما در معتادان گمنام حصول اطمینان از منظم بودن کار خودمان است. پس با این وجود، \"نظم دادن به کار خود\" به چه معناست؟

✳️ بدین معناست که قدم هایی را کار کنیم که به ما امکان بررسی نقش خود را در روابط خود با دیگران می دهد. وقتی با فردی مشکل داریم، می توانیم برای پیدا کردن نقش خود در آن مشکل ترازنامه خود را تهیه کنیم. با کمک راهنما سعی در حل آن مشکل می کنیم. سپس، هر روز به تهیه ترازنامه خود ادامه می دهیم تا از تکرار همین اشتباهات در آینده اجتناب کنیم.

✳️ این کار نسبتاً ساده است. طوری با دیگران رفتار می کنیم که دوست داریم دیگران نیز این طور با ما رفتار کنند. وقتی به آنها جبران خسارت مدیون هستیم، فوراً دین خود را ادا می کنیم. وقتی هر روز زندگی خود را به مراقبت نیروی برتر خود می سپاریم، می توانیم از عمل کردن بر اساس اراده شخصی که مختص اعتیاد فعال است، دوری کنیم. تحت هدایت نیرویی که بهترین را برای همه می خواهد، روابط ما با دیگران مطمئناً بهتر خواهد شد.

✅ فقط برای امروز:به کار خود نظم می دهم. امروز، نقش خود را در مشکلات زندگی خود بررسی می کنم. اگر مدیون به جبران خسارت هستم، دین خود را ادا می کنم. کمپ ترک اعتیاد آوای میعاد رهایی

اندکی صبر نمایید...