وبلاگ

راهکارهای که میتوانند برای برون رفت از وسوسه ما را کمک کنند


راهکارهای که میتوانند برای برون رفت از وسوسه ما را کمک کنند

راهکارهای که میتوانند برای برون رفت از وسوسه ما را کمک کنند

ادامه ندادن به فکرهای شیطانی یعنی در جا اینگونه افکار را کات و یا قیچی کنیم .

- بلافاصله جابجا بشویم و یا مثلاٌ به کسی تلفن بزنیم بخصوص کسی که برایمان جاذبه روحانی دارد .

- ارتباط برقرار کردن با خدا و انرژی گرفتن از منشا انرژی و کمک گرفتن از خداوند.

- وجود وسوسه را نباید انکار کرد بلکه باید آنرا اقرار کرد.

- کسانی که پر کار و فعال هستند کمتر وسوسه میشوند .

- دوری کردن از تنهایی ، در واقع وقتی ما تنها هستیم ، تنها نیستیم ، زیرا افکار ما، مارا تنها نمیگذارند و نباید به هیچ وجه این مسئله را شوخی گرفت .

- کسانی که با برنامه بهبودی زندگی میکنند ، خیلی کم وسوسه میشوند .

- وقتی در جمع های بهبودی و یا فضاهای روحانی قرار میگیریم کمتر وسوسه میشویم .

- دوری از بی هدف زندگی کردن که ناامیدی ، یاس ، پوچگرای ، بی ایمانی ، بی بندو باری و . .  را از ما دور میکند، وسوسه های ما را کمتر می‌کند .

- تردید و شک نداشتن به اصول بهبودی و روحانی برنامه ، بسیاری از وسوسه های ما را میکاهد . هرگاه ما به اصول بهبودی و یا اصول اخلاقی شک و تردید میکنیم وسوسه در ما بیشتر میشود .

- - نهایت قدرت وسوسه یک تا سه دقیقه است و لذا ما باید سریع باشیم و بلافاصله شرایط ذهنی خود را تغییر دهیم .

- نکته قابل توجه این است که ما نباید هرگز با وسوسه های خود در ذهن خود بحث و یا مجادله کنیم زیرا در نهایت بازنده این جریان میشویم.

در کل به ما ثابت شده ، هر موقع در راستای بهبودی و جدی گرفتن اصول برنامه قرار میگیریم وسوسه در ما کمتر میشود.

اندکی صبر نمایید...