دلیل اصلی اعتیاد آن چیزی که شما فکر می کنید نیست

spcom-2

دلیل اصلی اعتیاد آن چیزی که شما فکر می کنید نیست

 

 

حدود ۱۰۰ سال است که استفاده از مواد اعتیادآور ممنوع شده است و ما داستان هایی در خصوص اعتیاد از دیگران شنیده ایم که به ظاهر حقیقی به نظر می رسد اما می خواهیم بگوییم که هر چه در خصوص اعتیاد  داستان آن شنیده اید نا درست می باشد. تحقیقات بر روی موش نشان می دهد که مصرف مواد مخدر بر بخش خاصی از مغز اثرگذار می باشد.

 

 

دلائل اعتیاد

 

مصرف مواد مخدر به صورت چالشی عوارض جسمی و روحی را برای فرد ایجاد می کند که زندگی اجتماعی فرد را نیز مورد تاثیر قرار می دهد. تحقیقاتی بر روی مدل حیوانی یا همان موش ها در استفاده از کوکائین انجام شد که در آن غلطک هایی قرار دادند که با فشار آن موش می توانست به کوکائین برسد. تمامی موش ها برای بدست آوردن و رسیدن به کوکائین غلطک را فشار دادند . در مرحله بعدی غلطک را با شوک الکترونیکی متصل نمودند. برخی از موش ها همچنان برای رسیدن به کوکائین از شوک نیز رد شدند و برخی از موش ها با رسیدن به شوک از کوکائین صرف نظر کردند.

کمپ ترک اعتیاد آوای میعاد رهایی

کمپ ترک اعتیاد آوای میعاد رهایی

تحقیقات بر روی سلول های عصبی موش ها نشان می دهد که مصرف مواد اعتیاد آور آن قسمت از ذهن که در زمینه تصمیم گیری و نیز موسئولیت پذیری است را تخریب می نماید. تحقیقات بر روی موش ها نشان داد که به واسط شوک هایی که به مغز وارد می شود می توان مصرف کوکائین را قطع نمود. این یافته می تواند راه پیش رویی برای ترک در دیگر مواد مخدر باشد که می تواند همین پاسخ و عکس العمل را در بدن انسان و مغز انسان نیز داشته باشد. در واقع با قرار دادن شوک بر روی مغز و سلول های مغزی می توانید رفتار و عملکردی که پیش از این داشته اند را تحت کنترل درآورند و این می تواند امیدی برای ترک و رهایی از اعتیاد به مواد مخدرهای مختلف باشد.

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده است