Nature Rays Landscape Clouds Lovely Beauty Beautiful Sky Sunset Lake Colors Reflection Computer Wallpaper

Nature Rays Landscape Clouds Lovely Beauty Beautiful Sky Sunset Lake Colors Reflection Computer Wallpaper

حقیقت ترک اعتیاد

 

حقیقت ترک اعتیاد باور ترک کردن اعتیاد می باشد. اراده و انگیزه برای ترک اعتیاد فاکتوری لازم می باشد که موجب رهایی فرد معتاد می شود. فرد معتاد با اعتیادش به دنیا نیامده است پس این اعتیاد جزیی از ذاتش نیست بلکه به واسط شرایط محیطی که در آن قرار می گیرد دچار دام اعتیاد می شوند. پس می توانید با تغییر شرایط و نیز تغییر شرایط روحی فرد معتاد این وابستگی او را به مواد اعتیادآورنده را رفع نماییم.

 

رهایی از اعتیاد

 

رهایی از اعتیاد نیاز به ایمان و اراده می خواهد و این آگهی که اعتیاد منجر به تباهی زندگی فرد معتاد می شود. امید به این رهایی و تغییر شرایط می تواند انگیزه خوبی برای فرد معتاد باشد. هیچ معتادی از وابستگی که به ماده اعتیاد آور خود دارد خوشحال و راضی نیست و برای رهایی و وابستگی خود به اعتیاد نیاز به گرمی و همراهی اطرافیان خود دارند تا انگیزه کافی و شرایط روحی لازمه را برایش فراهم کنند. امید به آینده ای رها از وابستگی به اعتیاد ، کار خوب ، اعتبار و احترام در میان دیگران تماما مواردی خواهند بود که می تواند ایجاد انگیزه کافی برای فرد ایجاد نماید.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *