بهترین روش های ترک تریاک

ترک تریاک

ترک تریاک هر چند کار آسانی نیست ولی روش هایی وجود دارد تا بتوان سختی پروسه ترک تریاک را کاهش داد.

تریاک با درصد بالایی از مورفین که در خود دارد می تواند احساس درد و سلول های عصبی مرتبط به درد را ضعیف نماید.

فرد معتاد پس از مصرف مداوم تریاک بگونه ای خواهد شد که بودن استفاده از تریاک احساس درد را خواهد داشت و در واقع اگر در ابتدا موجب رفع درد شود پس از مصرف مداوم خود دلیلی برای ایجاد درد خواهد شد.

بدن انسان خود مورفین را تولید می نماید اما پس از اینکه معتاد تریاک را استفاده می نماید بدلیل وجود مورفین در تریاک بدن دیگر مورفین را تولید نمی نماید و این موجب می شود که افراد معتاد به دلیل عدم استفاده از تریاک احساس درد نمایند و همین وجود احساس درد موجب مصرف مداوم تریاک شود.

روش های درمانی ترک تریاک

روش های دارویی بسیاری برای تریاک وجود دارد که به صورت قرص و یا شربت می باشد.

متادون از جمله دیگر راه های درمانی می باشد که برای ترک تریاک بکار گرفته می شود اما تحقیقات خود نشان می دهد که خود متادون نیز اعتیادآور می باشد و نمی تواند داروی خوبی جهت ترک تریاک باشد.

 

ترک تریاک

درمان ترک تریاک از گیاه کامل تریاک

گیاه کامل تریاک در خود ترکیبات مختلفی را دارد و با استفاده از گیاه کامل تریاک می توانید احساس درد را از بین ببرید و در کنار آن آرامش و نیز احساس خواب آوری و نشاط را داشته باشید.

گیاه تریاک علاوه بر درمان تریاک می تواند برای ترک هروئین و نیز کراک را هم موثر باشد. شربت تریاک که از گیاه تریاک گرفته می شود عصاره ای از گیاه تریاک می باشد.

شربت تریاک

شربت تریاک طبق تحقیقات بهترین روش درمانی برای ترک اعتیاد شناخته شده است و می تواند با کاهش درد ناشی از ترک تریاک، سختی ترک اعتیاد را کم نماید.

نام شربت ترک تریاک اپیوم تینگچر می باشد در مدت ۳ روز سم تریاک از بدن فرد خارج می شود.

این شربت می بایست تحت تجویز پزشکی داده شود زیرا که امکان مصرف بی رویه این شربت وجود دارد.

دیدگاه ها بسته شده است