وبلاگ

برنامه پیشگیری از لغزش اعتیاد


برنامه پیشگیری از لغزش اعتیاد

برنامه پیشگیری از لغزش اعتیاد

5 راه حل برای جلوگیری از لغزش اعتیاد پس از بهبودی

حقیقت این است که بهبودی پس از ترک اعتیاد می تواند ترسناک باشد. در واقع، هفته های اول پس از ترک، تقریباٌ بدترین هفته های زندگی فرد است چرا که وی چیزی را ترک کرده که برایش وابستگی روانی ایجاد کرده بوده است. در این مقاله 5 راهکار معرفی می شود که می تواند احتمال لغزش پس از ترک را کاهش دهد و هم چنین اضطراب کلی پس از ترک را نیز کاهش می دهد.

1⃣دریافت حمایت و پشتیبانی:

فرد باید از دوست یا آشنای قابل اعتمادی درخواست کند تا در روز ها و هفته های پس از ترک مواد یا الکل از وی حمایت کند. وجود فردی حمایت کننده باعث می شود که خطر عود و لغزش کاهش یابد.

2⃣به این چهار کلمه کلیدی توجه داشته باشید:

مطالعات متعدد نشان داده اند که برخی شرایط احتمال عود و لغزش را بیشتر می کند. فردی که در دوره بهبودی پس از ترک به سر می برد باید توجه ویژه ای به این چهار احساس داشته باشد: 1) خستگی 2) گرسنگی 3) تنهایی 4) خشم تجربه هر کدام از این احساسات می تواند خطر لغزش را افزایش دهد.  

3⃣هدفمند زندگی کنید:

پس از ترک وابستگی به مواد و الکل، فرد باید تلاش کند تا اهداف مشخصی را در زندگی دنبال کند. برای هدف گذاری صحیح می توان از فرمولSMART استفاده کرد. Specific: اهداف باید اختصاصی باشد. Measurable: اهداف باید به گونه ای باشند که بتوان پیشرفت به سمت آن ها را اندازه گیری کرد. Action-oriented: اهداف باید عملیاتی و قابل دسترس باشند. Realistic: اهداف باید واقع بینانه باشند. Timely: اهداف باید بصورت زمان بندی شده باشند.

4⃣بازگشت به تفریحات کودکانه:

مطالعات نشان می دهند افرادی که در دوره بهبودی به سر می برند در صورتی که با سرگرمی های دوره کودکی نظیر کلاسهای جانبی مثل هنر و ورزش خود را مشغول سازند به مراتب کمتر در خطر عود و لغزش قرار می گیرند.

5⃣اهمیت دادن به روابط بین فردی:

بیماری اعتیاد بسیاری از روابط بین فردی را مختل می کند. فردی که در دوره بهبودی پس از درمان به سر می برد می تواند بر روی روابطی که در دوره اعتیاد مختل شده است تمرکز کند و علاوه بر تلاش برای برقراری روابط سازنده جدید، باید به حل تعارضات بین فردی نیز بپردازد.
اندکی صبر نمایید...