وبلاگ

بهترین برنامه درمانی برای معتادانبهترین برنامه درمانی برای معتادان چیست؟

اولین موضوع در خصوص ترک اعتیاد این است که فرد معتاد اینکه معتاد و وابسته به مواد مصرفی خود شده است را باور و قبول کند و در گام بعدی پس از پذیرفتن این موضوع برای کمک گیری و درخواست کمک اقدام کند. کمپ های ترک اعتیاد به عنوان نهادهایی برای کمک کردن به افراد معتاد در حال فعالیت می باشند. همه این مراکز دارای برنامه درمانی برای معتادان هستند.

برنامه درمانی برای معتادان

روش درمان اعتیاد

روش درمان اعتیاد به فاکتورهای بسیاری بستگی دارد. نوع ماده مخدری که استفاده می کند روش درمانی را متفاوت می سازد. در ترک اعتیاد جلوی پیش رفت اعتیاد و همچنین استفاده از مواد اعتیادآور را جلوگیری می نمایند و در جلساتی نکات را به فرد معتاد و همچنین خانواده فرد معتاد می دهد.

روان درمانی در ترک اعتیاد

در جلسات روان درمانی در خصوص آسیب هایی که اعتیاد و ماده اعتیادآور به زندگی فردی و اجتماعی او زده است بازگو می نماید. این گفته ها از هوس برای خرید و مصرف اعتیاد جلوگیری می نماید.

خودیاری معتادان

در گروه های خودیاری افراد معتاد به کمک یکدیگر برای رهایی از اعتیاد می پردازند. تعامل افراد معتاد با یکدیگر در دوره های ترک اعتیاد می تواند دلگرمی خوبی به آنها دهد و نیز بازگویی افرادی که موفق به ترک اعتیاد شده اند می تواند کمک نماید.

کمک برای ترک معتادان

هدف اصلی خارج نمودن سم از بدن فرد معتاد می باشد و گاها از روش هایی مانند کاهش دز مصرفی برای ترک استفاده می شود. بسته به نوع ماده مخدری که فرد استفاده می نماید در زمان ترک با علائمی روبه رو خواهد بود.

افسردگی:

در ترک برخی از مواد مخدر علائمی همچون اضطراب ، بی خوابی ، تعرق ، بی قراری ، افزایش ضربان قلب ، تب و غیره مشاهده می گردد که گاها برخی از این علائم تهدید کننده خواهد بود و باید تحت مراقبت پزشک باشد.

بی حالی:

در ترک برخی مواد مخدر احساس خستگی ، افسردگی ، شور و شوق کم ظاهر می گردد که با تجویز دارویی قابل رفع خواهد بود.

درد :

در ترک برخی مواد مخدر احساس درد در عضلات بوجود می آید و این بدلیل این است که بدن تولید مورفین را به دلیل استفاده از مواد مخدر قطع کرده است و پس از استفاده ننمودن از مواد مخدر این درد بوجود می اید.
اندکی صبر نمایید...