وبلاگ

آخرین تحقیقات در خصوص اثرات اعتیاد بر روی مغز


آخرین تحقیقات در خصوص اثرات اعتیاد بر روی مغز

آخرین تحقیقات در خصوص اثرات اعتیاد بر روی مغز باید این حقیقت را پذیرفت که اعتیاد چه به موادی که از سمت دولت جلوگیری از آن نمی شود مثل سیگار و یا دیگر مواد مخدر که دولت با آن مخالف می کند ، به مانند یک بیماری مزمن می باشد. اعتیاد به هر مواد و نوشیدنی می تواند زندگی فرد را از ابعاد فردی و نیز اجتماعی تغییر دهد و این تغییر به سمت منفی می باشد. اعتیاد به عنوان یک بیماری مزمن اگر اقدامات و پروسه برای ترک اعتیاد را انجام ندهید به مرور خواهید دید که تغییرات در سلول های عصبی و مغز خواهد گذاشت بطوریکه ترک اعتیاد برای فرد معتاد امری سخت و ناخوشایند محسوب می شود بطوریکه فرد معتاد نمی تواند دست از استفاده و مصرف مواد مخدر خود بردارد. اطلاع از اعتیاد از سمت دوستان و خانواده و همچنین استمرار برای استفاده از مواد موجب نوعی درگیری و پرخاشگری خواهد شد بطوریکه فرد معتاد به رفتارهای پرخاشگری خود عادت می کند و اطرافیان او نیز به ترک فرد معتاد راضی خواهند شد.  

اعتیاد بیماری مغزی می باشد

  چیزی که ما نمی تونید مشاهده کنیم این است که اعتیاد سلول های عصبی را مورد هدف قرار می دهد و تغییر می دهد و همین مورد موجب بدتر و وخیم تر شدن این بیماری مغزی یا همان اعتیاد فرد می شود. فرد بدون اطلاع از اینکه سلول های عصبی او در حال تغییر می باشد به مصرف مداوم مواد می پردازد و این تغییرات نیاز به مواد را در بدن فردر معتاد بیشتر می نماید. علاوه بر تغییرات در سلول های مغزی ، اعتیاد تغییرات و تاثیرات خود را در قلب ، چشم و کبد فرد معتاد خواهد گذاشت.

\"آخرین

کاهش توانایی فردی

  از آنجا که سلول های عصبی و مغزی فرمان برای انجام کار و نیز تصمیمات را به فرد می دهد زمانی که سلول های عصبی به دلیل استفاده از مواد مخدر اسیب دیده باشند در این صورت فرد معتاد نمی تواند تصمیم گیری درستی داشته باشد. ضعف فکری و نیز ضعف جسمانی از آسیب هایی است که اعتیاد بر روی مغز فرد معتاد خواهد داشت.
اندکی صبر نمایید...